Kommunalbestyrelsen

27. marts 2019

Ventre har to medlemmer af kommunalbestyrelsen

Ved kommunevalget i 2017 vandt Venstre to mandater i kommunens kommunalbestyrelse.

Der blev indgået en aftale om konstituering, med deltagelse af 4 partier, hvor af Venstre var det ene.

Venstre har konstitueret sig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Derved blev Helle Adelborg igen borgmester og Venstre er nu en del af byens flertal.

De næste 4 år er Venstres nye gruppeformand Charlotte Munch. Andet mandat gik til Torben Nowicki Rasmussen.


Venstres 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen
Charlotte Munch

Charlotte Munch

Gruppeformand
E-mail: cxm@hvidovre.dk

Hjemmeside: http://charlottemunch.com

Telefon: 50 84 40 04

Formand Børn- og Ungeudvalget

Medlem af Bygge- og planudvalget

Medlem af Social- og arbejdsmarkeds-udvalget


Torben Nowicki Rasmussen

Medlem af kommunalbestyrelsen
E-mail: tnv@hvidovre.dk
Telefon: 28 11 83 38


Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Torben Nowicki Rasmussen