Bestyrelse

3. april 2019

Bestyrelse og kredsbestyrelse

I Hvidovre består bestyrelsen af 5 medlemmer (inkl. formand) plus 2 suppleanter. Da Hvidovre også er en kreds, så udgør bestyrelsen også kredsbestyrelsen. 


Anette Farnø Skourup

formand for Venstre i hvidovre

E-mail: Anette.Skourup@venstrehvidovre.dk
Telefon: 61 30 63 09

Anette har været medlem af partiet i mange år. I 2017 blev Anette valgt som formand for Venstre i Hvidovre


Leon Tilgaard

Leon Tilgaard

Næstformand og formand for kredsbestyrelsen


Mail: Leon.Tilgaard@venstrehvidovre.dk 

Telefon: 29 99 80 17


Leon har været medlem af Venstre det meste af hans liv og har holdt en pause fra det politiske. Sidste år vendte han tilbage med fornyet kraft. Leon stiller op til kommunevalget.Lise-Lotte Rasmussen

Medlem af bestyrelsen

Lise-Lotte har været med i Venstre i mange år, og er aktiv inden for børne- og undervisningsområdet. Lise-Lotte er også aktiv i skolebestyrelsesarbejde


JENS E. HUMMELMOSE

Medlem af bestyrelsen

Jens har været med i Venstre en del år og har nu valgt at hjælpe med i bestyrelsen. Det er Jens som står for kommunikation og Social Media.


Pia Vermundsen

Medlem af bestyrelsen

.


Mathias Rinaldo

Suppleant i bestyrelsen

Mathias er også formand for VU i Hvidovre.


Henrik Farnø

Suppleant i bestyrelsen

Henrik har været aktiv i Venstre i mange år, og altid hjælpsom når der er valg eller aktiviteter på f.eks. Kæmpernes Marked.